CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de practician în insolvență, numit lichidator judiciar, pentru societățile aflate in procedura falimentului, aflate pe rolul Tribunalului Gorj, creatoare de arhivă, respectiv: Intreprinderea de Drumuri si Poduri Gorj SA, dosar nr. 1248/95/2018, Nicropav Forest SRL, dosar nr. 2264/95/2019, Serop SRL, dosar nr. 1160/95/2019, organizează selecție de oferte în vederea atribuirii ,,serviciului de arhivare documente: prelucrare, selecție, eliminare documente cu termen de păstrare expirat, arhivare și depozitare”. Ofertanții vor transmite documentația de participare pe adresa lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, până la data de 09.04.2021 ora 14.00, care va cuprinde minim următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară exprimată în lei/ml pentru fiecare serviciu de prelucrare, respectiv depozitare și documentele care să ateste calitatea de prestator de servicii de arhivare (autorizații, atestări, calificări, etc.) prevăzute de legislația în vigoare, respectiv Legea 16/1996, Legea 85/2014, etc. Alte informații suplimentare se pot obține la tel/fax 0253/223744 și email office@consultingcompany.ro.”

 

ERATA >

CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de practician în insolvență, numit lichidator judiciar, pentru societățile aflate in procedura falimentului, aflate pe rolul Tribunalului Gorj, creatoare de arhivă, respectiv: Intreprinderea de Drumuri si Poduri Gorj SA, dosar nr. 1248/95/2018, Nicropav Forest SRL, dosar nr. 2264/95/2019, Serop SRL, dosar nr. 1160/95/2019,, publicam urmatoarea erata cu referire la  anuntul aparut  in data de 02.04.2021, respectiv :

”Se organizează  selectie de oferte  pentru  doua  categorii  de lucrări,  astfel:

1 Prelucrare, selecție  eliminare  documente  cu termen de pastrare  expirat;

  1. Arhivare si depozitare.

Ofertantii  vor  putea depune  oferta fie pentru  categoria  1  de  lucrări,  fie  pentru categoria 2  de  lucrari  sau  pentru ambele  categorii de lucrari. Toate celelalte  prevederi  din anunț  rămân  valabile.”

Ofertanții vor transmite documentația de participare pe adresa lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, până la data de 09.04.2021 ora 14.00, care va cuprinde minim următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară exprimată în lei/ml pentru fiecare serviciu de prelucrare, respectiv depozitare și documentele care să ateste calitatea de prestator de servicii de arhivare (autorizații, atestări, calificări, etc.) prevăzute de legislația în vigoare, respectiv Legea 16/1996, Legea 85/2014, etc. Alte informații suplimentare se pot obține la tel/fax 0253/223744 și email office@consultingcompany.ro.