SERVICII PROFESIONALE

Profesioniştii CONSULTING  COMPANY  oferă  servicii de evaluare, expertiză contabilă, insolvenţă  – lichidare –  prevenţie a insolvenţei.

EVALUAREA

  •  evaluarea  de  întreprinderi/societăţi comerciale fond de comerţ  si alte  active  necorporale
  • evaluarea proprietăţilor  imobiliare  (clădiri, terenuri, etc)
  • evaluarea  bunurilor  mobile (stocuri mijloace de transport, utilaje, birotică, etc)

INSOLVENŢĂ – LICHIDARE VOLUNTARĂ – PREVENŢIE

  • consultanţă privind  legislaţia in materie,
  • asistenţa la deschiderea  procedurii si reorganizarea  judiciară + strategii de redresare,
  • asistenţă la  întocmirea  ofertei de  concordanţă si implementarea  concordatului preventiv .
  • analiza  riscului de  faliment
  • valorificarea  prin  vânzare/ dare  in plată  a  activelor  si  bunurilor  debitorului
  • lichidarea  voluntară  (sub  controlul  acţionarilor/asociaţilor)