CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de practician în insolvență, numit lichidator judiciar pentru  societăți aflate in procedura insolvenței, pe  rolul  Tribunalului  Gorj, creatoare de arhive, respectiv: SC UTILSALUB   SRL – dosar nr. 1733/95/2018 – 2,4 ml; SC PA-COM PREST SRL   dosar nr. 1553/95/2018; organizează selecție de oferte în vederea atribuirii ,,serviciului de arhivare documente: prelucrare, selecție, eliminare documente cu termen de păstrare expirat, arhivare și depozitare”. Ofertanții vor transmite documentația de participare pe adresa lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, până la data de 15.11.2018, ora 15.00, care va cuprinde minim următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară exprimată în lei/ml pentru fiecare serviciu de prelucrare, respectiv depozitare și documentele care să ateste calitatea de prestator de servicii de arhivare (autorizații, atestări, calificări, etc.) prevăzute de legislația în vigoare, respectiv Legea 16/1996, Legea 85/2014, etc. De asemenea  se vor prezenta  autorizații  si  contract  pentru  prestatorul  care  ar  urma  să preia  obligațiile  ofertantului în caz  de încetare a  activității  acestuia. Alte informații suplimentare se pot obține la tel/fax 0253/223744 și email office@consultingcompany.ro.”