CONSULTING COMPANY IPURL – in calitate de lichidator judiciar numit de Tribunalul Gorj in  dosarul nr.  936/95/2008, solicită oferte de închiriere  pentru următoarele  imobile aparţinând  debitoarei  S.C. LUMETAL  S.R.L.,  aflată  in  procedura  falimentului:

  1. Teren in suprafaţă de 9124 mp si construcţie – atelier confecţii metalic cu suprafaţa  de 1124 mp, situate in Tg-Jiu, str.Izlaz, jud. Gorj.
  2. Apartament 3 camere cu suprafaţa de 66,22 mp, situat in Tg-Jiu, B-dul. C. Brancusi, bl.2, sc.

    2, et 2, ap. 6, jud. Gorj

Ofertele  se depun  la sediul lichidatorului  judiciar  din Tg-Jiu, str. T. Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj.  Informaţii  suplimentare   se  pot  obţine  la  tel  0744615954, 0253,223744.