SC ROSTRAMO SA

A. ”Consulting Company IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ROSTRAMO SA, numit în dosarul nr. 9388/95/2010 aflat pe rolul Tribunalului Gorj, organizează licitaţie publică cu strigare, săptămânal, în fiecare zi de miercuri, ora 14, la preţul de 5% din valoarea de evaluare, pentru vânzarea mărfurilor şi obiectelor de inventar. Lista poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar.

C. SC ROSTRAMO SA –  Licitații publice cu strigare, începând cu data de  27.11.2019, ora  14, si in continuare  in  fiecare  zi  de  miercuri, ora  14 pentru următoarele:

  1. Valorificarea ca deșeu metalic a utilajelor, instalațiilor și altor elemente metalice la prețul redus cu 30%, respectiv 0,78 lei/kg, exclusiv TVA .
  2. Valorificarea motoarelor electrice rezultate din recuperări la prețul redus cu 10%, respectiv 6,30 lei/kg, exclusiv TVA.
  3. Valorificarea masei lemnoase existente pe terenul debitoarei (resturi rămase din dezmembrări, demolări, vegetație forestieră – arboret, lăstăriș), la prețul redus cu 10%, respectiv 136,80 lei/tona exclusiv TVA.

Licitaţiile se organizează la sediul Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la preţurile, datele şi orele menţionate. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul administratorul/lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Regulamentul de participare la licitaţie se procură la sediul administratorului judiciar sau se transmit, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe administratorul/lichidatorului judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.”

CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ROSTRAMO SA, numit în dosarul nr. 9388/95/2010 aflat pe rolul Tribunalului Gorj, organizează licitaţie publică în data de 11.12.2019, ora 15,  si in continuare  in datele de 18.12.2019 , ora  15 si 08.01.2020, ora  15, pentru vânzarea reziduurilor de păcură aflate în capacităţile de depozitare ale debitorului. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Regulamentul de participare se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite, la solicitare, prin e-mail sau fax.”