CONSULTING COMPANY IPURL practician in insolvenţă – membru UNPIR (RFO 0160) lichidator judiciar al debitoarei SC ROSTRAMO SA – în faliment – dosar nr. 9388/95/2010, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, organizează licitaţii publice in fiecare zi de luni, miercuri si vineri, ora 14, pentru vânzarea bunurilor mobile si imobile respectiv:

  1. MĂRFURI, STOCURI SI PRODUSE FINITE, (Scaune diverse, Bufete, Biblioteci, Birouri, Comode, Cuiere hol, Dulapuri, Etajere, Mese, etc, Repere scaune, Repere mobilier mese, bufete, comode), UTILAJE (transformatoare, prese, maşini de frezat, comprimat, şlefuit, curbat, transportoare, tunele de uscare, diferite instalaţii, etc,), MATERIALE (piuliţe, pânze banzic, broaşte uşa, pinioane, freze, rulmenţi, siguranţe, lacăte, etc.) pe baza listelor ce se pot consulta la sediul lichidatorului judiciar sau pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultingcompany,ro (prețuri in procent de 20 % fața de raportul de evaluare). Potențialii cumpărători pot depune si oferte in condițiile in care nu acceptă prețurile de lista, cu adjudecarea provizorie si organizarea unei supralicitații de tip competitiv.