S.C. GEYVISION LC SRL– dosarul nr. 2262/95/2016, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, Licitaţie publică cu strigare de tip competitiv – supralicitaţie – in data de 11.08.2017, ora 11, pentru bunurile ce au fost adjudecate provizoriu la preţul total de 1200 lei inclusiv TVA, respectiv: banda metalica transport linie tehnologică; amplificator; aparat cartare suprafețe;mobilier bar; mobiliere – Monte Carlo; Server Mb Intel g 41 cu licență; Stoc marfă îmbrăcăminte. Lista stocului de marfa poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar, sau pe site-ul: www.consultingcompany.ro.

STOCURI LISTA CU 70% – BUNURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului, la preţurile exclusiv TVA, datele şi orele menţionate .