CONSULTING COMPANY IPURL – practician in insolvenţă vinde prin licitaţie publica cu strigare bunuri aparţinând debitoarei aflată in lichidare –FUNDAŢIA CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR TG-JIU – dosar nr.  6437/95/2009, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, respectiv: Licitaţie publică cu strigare – vânzare in bloc, începând cu data de 14.05.2018 ora 14  si în continuare în fiecare zi de luni ora 14, a imobilului cu numărul cadastral 52093-C1, înscris în CF nr. 52093-C1 a municipiului Tg-Jiu, reprezentat de construcţie „Casa de Cultură a Sindicatelor”, situată în Târgu-Jiu, str. Traian, nr. 5, jud. Gorj, cu regim de înălţime S+P+2E, având suprafaţa construită la sol de 2229 mp, suprafaţa construită desfăşurată de 3926 mp. Subsolul are 6 încăperi adăpost local antiaerian, 1 magazie, 1 WC, 1 hol, 1 casă a scării. Parterul cuprinde 8 birouri, 4 depozite, 18 holuri, 6 casa scării, 6 băi, 8 cabine duş, 9 WC, 15 spaţii tehnice, 7 magazii, 2 baruri, 1 bucătărie, 5 săli diverse, 1 sală spectacole, 1 frizerie, 3 cabine actori, 3 terase, curte interioară, 1 separeu, 1 spălătorie. Etajul 1 cuprinde: 7 birouri, 5 casa scării, 2 sasuri, 2 săli fidness, 1 lojă, 1 balcon, 5 băi, 2 camere masaj, 5 WC, 11 holuri, 2 cabine balet, 1 sală balet, 1 magazie, 1 arhivă, 2 studiouri diverse, 2 săli şedinţă. Etajul 2 cuprinde: 3 birouri, 4 casa scării, 3 holuri, 3 camere tehnice, 1 magazie, 1 WC, 1sală de protocol, împreună cu bunurile mobile din dotarea acestuia. Lista  completa  a bunurilor  mobile  poate fi consultată la  sediul lichidatorului judiciar. Preţul de pornire este de  3.882.770,78  lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului, la valorile, datele si orele menţionate.”

POZA –  Casa de Cultura a Sindicatelor