„CONSULTING COMPANY IPURL – practician in insolvenţă, vinde prin licitaţie publica cu strigare bunuri aparţinând societăţii comerciale aflată in lichidare judiciară, astfel: S.C. CORPMETAL S.R.L. Licitație  publică  cu strigare  începând  cu data  de  19.10.2018 ora  11 si in  continuare  in  fiecare zi de vineri, ora 11, conform aprobării Adunării creditorilor  din data de 07.09.2018, pentru: “Casa de locuit si teren aferent” casa de locuit – C1 cu un regim de înălțime D+P+E, cu o suprafața construita la sol de AcC1 = 170 mp, o suprafața desfășurată de Ad = 510 mp nr. cadastral 47417- C1 , precum și terenul aferent cu suprafața St = 921mp, nr. cadastral 47417, intabulate  in CF   nr. 47417 Tg-Jiu,  situata in Tg-Jiu, str. Aleea Microcolonie, FN, județul Gorj. Prețul de pornire al licitației este de 100000 lei  inclusiv TVA. Informaţii suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la tel.: 0253/223744, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail: office@consultingcompany.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului.”