S.C. CORPMETAL S.R.L. –  dosar nr. 8575/95/2012 –  Tribunalul Gorj, Licitație publică – vânzare în bloc, începând cu data de 27.11.2020, ora 11 si in continuare in fiecare zi de vineri, ora 11,00 pentru: “Casa de locuit si teren  aferent” astfel: Teren intravilan în suprafață de 1000 mp din acte și 921 mp din măsurători, cu nr. cadastral 47417, intabulat în CF nr. 47417 a Mun. Tg Jiu, împreună cu Construcția C1(casa de locuit), cu un regim de înălţime D+P+E, cu o suprafaţa construita la sol de 170 mp, cu nr. cadastral 47417-C1, intabulată în CF nr. 47417 a Mun. Tg Jiu , situata in Tg-Jiu, str.Aleea Microcolonie, FN, judetul Gorj. Precizăm că pe teren se mai află o Construcție C3 fără acte, care nu este proprietatea Corpmetal SRL. Prețul de pornire este de 100000 lei, exclusiv TVA. Informaţii suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la tel.: 0253/223744, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail: office@consultingcompany.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului.”