„CONSULTING COMPANY IPURL – practician in insolvenţă vinde prin licitaţie publica cu strigare bunuri aparţinând societăţilor comerciale aflate in lichidare, respectiv:

S.C. KISS COM EXIM S.R.L. – Licitaţie publică cu  strigare, începând  cu data de 04.05.2018, ora  11 şi în  continuare  în  fiecare  zi de  luni , ora  11, la preţul de  15 %  din preţul de  evaluare pentru:  Spaţiu comercial provizoriu cu suprafaţa de 7,6 mp, situat în Tg-Jiu, str. Unirii, bl. 14, parter. Preţul de pornire  al licitaţiei este de 15300 lei exclusiv  TVA.Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului, la valorile, datele si orele menţionate. Preţurile menţionate nu conţin TVA.”