„CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de  lichidator judiciar numit de Tribunalul  Gorj în  dosarul  936/95/2008, vinde prin licitaţie publică cu strigare, imobilul aparținând  debitorului  SC LUMETAL SRL, începând  cu data  de 02.05.2019, ora 11 şi în continuare săptămânal în fiecare zi de joi, ora 11, pentru vânzarea imobilului format din teren intravilan cu suprafaţa de 1971 mp şi construcţie cu suprafaţa construită la sol de 137 mp, situat în mun. Târgu Jiu, str. Meteor, nr. 46, jud. Gorj, având număr cadastral 1629, înscris în CF nr. 43771 a mun. Târgu Jiu. Preţul de pornire a licitaţiei este de 60000 lei exclusiv TVA.

.  Informaţii suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la tel.: 0253/223744, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail: office@consultingcompany.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului.”