„CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de  lichidator judiciar numit de Tribunalul  Gorj în  dosarul  936/95/2008, vinde prin licitaţie publică cu strigare, imobilul aparținând  debitorului  SC LUMETAL SRL, începând  cu data  de  29.11.2018 ora  11 si in  continuare  in  fiecare zi de joi, ora 11, respectiv: “Casă de locuit, situată in Tg-Jiu, str. Meteor, nr. 46, jud. Gorj, având nr  cadastral 1629, înscris în CF  nr. 43771, a municipiului Tg-Jiu, format din teren  cu  suprafața  de 1971mp si construcție – locuință, cu suprafața  construită  la sol de 137 mp. Prețul de pornire al licitației este de 100000 lei  exclusiv TVA.  Informaţii suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la tel.: 0253/223744, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail: office@consultingcompany.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului.”