CONSULTING COMPANY IPURL, în calitate de lichidator judiciar numit de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1850/95/2010, în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 07.05.2018, vinde prin licitaţie publică cu strigare, în bloc, începând cu data de 13.06.2018, ora 13 şi în continuare săptămânal în fiecare zi de miercuri, ora 13, următoarele bunuri imobile aparținând debitoarei SC NINO BENI SRL:

”-Proprietate imobiliară „Motel Lainici”, situată în Bumbeşti-Jiu, str. Lainici, nr. 4, jud. Gorj, intabulată în cartea funciară nr. 35479 (nr. vechi 904) a localităţii Bumbeşti–Jiu, având numărul cadastral 61, compusă din teren intravilan în suprafaţă de 15496 mp (calculată prin scăderea din suprafaţa de 18830 mp înscrisă în Cartea Funciară a suprafeţei de teren de 3334 mp expropriată în baza Hotărârii de Guvern nr. 937/27.11.2013 – stabilirea suprafeţei exacte a terenului rămas în proprietatea debitorului urmând a se face după finalizarea documentaţiilor cadastrale) şi construcţiile existente pe teren, având numerele cadastrale 61-C1, 61-C2, 61-C3, 61-C4;

– Teren intravilan cu suprafaţa de 473 mp situat în Bumbeşti-Jiu, str. Lainici, nr. 4, jud. Gorj, intabulat în cartea funciară nr. 35480 (nr. vechi 956) a localităţii Bumbeşti-Jiu, având numărul cadastral 35480 (nr. vechi 60/2/1);

– Teren intravilan cu suprafaţa de 2.526 mp situat în Bumbeşti-Jiu, punctul „Lainici”, judeţul Gorj, intabulat în cartea funciară nr. 35478 (nr. vechi 1571) a localităţii Bumbeşti-Jiu, având numărul cadastral 60/1 şi construcţie cu numărul cadastral 60/1-C1;

– Teren intravilan cu suprafaţa de 8.152 mp situat în Bumbeşti-Jiu, punctul „Lainici”, judeţul Gorj, intabulat în cartea funciară nr. 35477 (nr. vechi 1713) a localităţii Bumbeşti-Jiu, având numărul cadastral 35477 (nr. vechi 60/2/2) şi construcţie cu numărul cadastral 35477-C1.”

Preţul de pornire al licitației este de 725997 lei exclusiv TVA, cu plata unui avans de 100000 lei şi a diferenţei de preț în termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea transmisa de lichidatorul judiciar cu privire la  finalizarea documentației cadastrale, în conformitate cu Regulamentul de vânzare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul administratorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul administratorului, la valorile, datele si orele menţionate.