• SC TECH SAFETY SA – doar nr. 2987/95/2010:

A. Licitaţie publică cu strigare, începând cu data de 19.10.2017, ora 12  si in continuare săptămânal în fiecare  zi de  joi, ora 12, la  preţurile reduse cu încă  10%, conform aprobării Adunării Creditorilor  din data de 08.09.2017,  pentru urătoarele  bunuri  imobile:

Lot 1: Teren arabil intravilan situat în comuna Băleşti, jud. Gorj, cu suprafaţa de 591,38 mp, intabulat în CF 35889, nr. cadastral 1395 şi teren arabil extravilan situat în comuna Băleşti, jud. Gorj, cu suprafaţa de 8547,41 mp, intabulat în CF 35891, nr. cadastral 1396 – preţ pornire 52.785 lei exclusiv TVA;

Lot 2: Teren arabil intravilan situat în comuna Băleşti, jud. Gorj, cu suprafaţa de 720 mp, intabulat în CF 35888, nr. cadastral 35888 (nr. cadastral vechi 1472) şi teren arabil extravilan situat în comuna Băleşti, jud. Gorj, cu suprafaţa de 6300 mp, intabulat în CF 35887, nr. cadastral 35887 (nr. cadastral vechi 1473) – preţ pornire 44.370 lei exclusiv TVA;

Lot 3: Teren arabil intravilan situat în comuna Băleşti, jud. Gorj, cu suprafaţa de 480 mp, intabulat în CF 35893, nr. cadastral 35893 (nr. cadastral vechi 1476) şi teren arabil extravilan situat în comuna Băleşti, jud. Gorj, cu suprafaţa de 4320 mp, intabulat în CF 35895, nr. cadastral 1477 – preţ pornire 32.359,50 lei exclusiv TVA;

Informații suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro,. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului, la valorile, datele si orele menţionate. Prețurile  menționate  nu  conțin  TVA.”