CONSULTING COMPANY IPURL – practician in insolvenţă vinde prin licitaţie publica cu strigare bunuri aparţinând societăţilor comerciale aflate in lichidare judiciară, respectiv:

SC AVISLOR SRL – Dosar nr 7373/95/2013 – Tribunalul Gorj. Licitație publică cu strigare începând cu data de 19.11.2018, ora 12, si în continuare in fiecare zi de luni, ora 12, la prețul diminuat cu 30% față de prețul de evaluare pentru: Teren intravilan, în suprafaţă de 669 mp, nr. cadastral 36424, situat in municipiul Tg-Jiu, str. Jiului, nr. 2 (fost 2C), jud. Gorj. Preț de pornire 117810 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului, la valorile, datele si orele menţionate. Preţurile menţionate nu conţin TVA.”