CONSULTING COMPANY IPURL – practician in insolvenţă vinde prin licitaţie publica cu strigare bunuri aparţinând societăţilor comerciale aflate in lichidare judiciară, respectiv:

SC AVISLOR SRL –  Dosar nr. 7373/95/2013,  aflat pe  rolul Tribunalului  Gorj. Licitație publică  cu strigare începând  cu data de  13.08.2018, ora 12, si in continuare in fiecare zi de luni, ora 12, la prețul de  80% din valoarea  de evaluare  pentru: Teren intravilan, în suprafaţă de 669 mp, nr. cadastral 36424, situat in municipiul Tg-Jiu, str. Jiului, nr. 2 (fost 2C), jud. Gorj. Preț de pornire al licitației  134640  lei. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului, la valorile, datele si orele menţionate. Preţurile menţionate nu conţin TVA.”