SC AVISLOR  SRL  – Licitatie  publica cu  stigare,  începând cu data de 14.05.2018,  ora 12, si in continuare in fiecare zi de luni, ora 12, la preţul  de  90% din preţul de evaluare,  imobilul aparţinând  debitorului SC AVISLOR SRL,  aflat  în  procedura  falimentului  în  dosarul nr.    7373/95/2013 pe  rolul Tribunalului  Gorj, respectiv: Teren intravilan, în suprafaţă de 669 mp, nr. cadastral 36424, situat in municipiul Tg-Jiu, str. Jiului, nr. 2 (fost 2C), jud. Gorj. Preţ de pornire a licitaţiei  este de  151470 lei exclusiv  TVA.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului, la valorile, data si ora menţionată.