SC AVISLOR SRL – Licitație publică cu strigare, începând cu data de 11.12.2017 ora 12, si in continuare in fiecare zi de luni, ora 12, la valoarea de evaluare, pentru: Teren intravilan, în suprafaţă de 669 mp, nr. cadastral 36424, situat in municipiul Tg-Jiu, str. Jiului, nr. 2 (fost 2C), jud. Gorj. Preţ de pornire  a licitaţiei 168300 lei, exclusiv TVA.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului, la valorile, data si ora menţionată.