CONSULTING COMPANY IPURL – practician in insolvenţă vinde prin licitaţie publica cu strigare bunuri aparţinând societăţilor comerciale aflate in lichidare judiciară, respectiv:

SC AVISLOR SRL – dosar nr. 7373/95/2013 pe rolul Tribunalului Gorj: licitaţie publică cu strigare organizată săptămânal în fiecare zi de luni, ora 12, pentru vânzarea imobilului reprezentat de teren intravilan cu suprafaţa de 669 mp, situat în Târgu Jiu, str. Jiului nr. 2 (fost 2C), jud. Gorj, având nr. cadastral 36424, intabulat în CF nr. 36424 a mun. Tg-Jiu. Preţul de pornire a licitaţiei este de 84150 lei exclusiv TVA.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului, la valorile, datele si orele menţionate. Preţurile menţionate nu conţin TVA.”