CONSULTING COMPANY IPURL, în calitate de lichidator judiciar, organizează licitaţii publice cu strigare, începând cu data de 03.10.2019, ora 11 şi în continuare săptămânal în fiecare zi de joi, ora 11, pentru vânzarea următorului bun imobil aparţinând debitorului SC BIAROXY SRL, aflat în procedura falimentului în dosar nr. 14412/95/2008  pe rolul Tribunalului Gorj: imobil situat în Târgu Jiu, Aleea Merilor, nr. 37A, jud. Gorj, având numărul cadastral 3032-3033, înscris în CF nr. 46656 a municipiului Târgu Jiu, format din teren cu suprafaţa de 1428 mp şi construcţiile C1-C4 edificate pe acesta. Preţul de pornire a licitaţiei este de 40000 euro exclusiv TVA. Licitaţiile se organizează la sediul CONSULTING COMPANY IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Regulamentul de participare la licitaţie se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare.