CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator  judiciar, organizează licitaţii pentru vânzarea bunurilor aparţinând debitorului aflat în procedura insolvenței, GENERAL FOOD COM SRL– licitație publică cu strigare, de tip competitiv (supralicitație), vânzare in bloc, in data de 21.07.2020, ora 13, in vederea adjudecării definitive a următoarelor bunuri:

  • IMOBIL: Spaţiu de producţie compus din 1 hala producţie, camera frig, 3 birouri, spălător, atelier, 2 grupuri sanitare, clădire tip parter, Sconstruită= 303,25 mp + cabina poartă – Sconstruita 9 mp, situate in localitatea Bumbeşti Jiu str. Parângului, nr.123, jud. Gorj (fără teren).
  • BUNURILE MOBILE: Birouri PAL – buc 4, fișet pal cu 4 sertare, corpuri – “soldat”- 2 buc, comodă secretariat, scaun – Neoset- 5 buc, convector gaze, cuier -tip pom (deteriorat), etajeră din pal (2 sertare și 4 polițe), comodă pal, spălător inox cu 2 baterii, spălător inox cu 3 baterii, mese de lucru metalice – 2 buc, subansamble confecționate din inox (spalator ciuperci) – 2 buc, cadre uscare ciuperci din metal – 2 buc, lădițe lemn – 1000 buc, utilaj malaxor.

Prețul de pornire al supralicitației va fi de 50.000 lei exclusiv TVA pentru  toate  bunurile mobile  si imobile enumerate mai sus.

Licitația se organizează la sediul lichidatorului judiciar, la prețul, data şi ora menţionate. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Regulamentul de participare la licitaţie se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare.

 

DSCN1271  DSCN1268   DSCN1262   DSCN1260