„CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de administrator judiciar a lSC ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SA – dosar nr. 1248/95/2018, Tribunalul Gorj, organizează:

A)Licitație  publică – vânzare în bloc, începând  cu data de 02.02.2021, ora 14 și în continuare în data de 16.02.2021, ora 14 și data de  02.03.2021, ora  14, pentru: imobilele teren intravilan cu suprafaţa de 4187 mp, situat în Teleşti, jud. Gorj, având nr. cadastral 35381 şi teren intravilan cu suprafaţa de 998 mp, situat în Teleşti, jud. Gorj, având nr. cadastral 35376. Prețul de pornire  al licitație  este de 85050 lei exclusiv TVA.

Regulamentul de vânzare se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite prin corespondenţă (poştă, e-mail, alte mijloace), după comunicarea dovezii plăţii contravalorii acestuia. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunului sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare.”