„CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de administrator judiciar numit de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1248/95/2018, organizează licitație publică cu strigare începând cu data de 31.03.2020 ora 14 şi în continuare în datele de 14.04.2020, ora 14 şi 28.04.2020, ora 14, la preturile diminuate  cu  30 % față de prețul de evaluare, pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile aparținând debitorului ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ  S.A.  – teren intravilan cu suprafaţa de 4187 mp, situat în Teleşti, jud. Gorj, având nr. cadastral 35381 şi teren intravilan cu suprafaţa de 998 mp, situat în Teleşti, jud. Gorj, având nr. cadastral 35376. Prețul  de  pornire a licitației este de 85050 lei exclusiv  TVA. Regulamentul de vânzare se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite prin corespondenţă (poştă, e-mail, alte mijloace), după comunicarea dovezii plăţii contravalorii acestuia. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunului sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare.”