CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator judiciar, organizează licitaţii pentru vânzarea bunurilor aparţinând debitorului aflat în procedura falimentului, respectiv:

SC PA COM PREST SRL – dosarul nr. 1553/95/2018 – Tribunalului  Gorj,:  Licitație publică cu  strigare începând cu data 06.07.2020 ora 12  si in  continuare in  fiecare  zi de  luni  ora 12,  la prețul diminuat cu 40 % fața de  prețul de  evaluare, pentru – Spațiu comercial situat în Târgu Jiu, str. Mihail Sadoveanu, nr. 40A, jud. Gorj, zona Piața 9 Mai (Piața Mică), nr. cadastral 56231 – C1-U2, cu suprafața utilă de 35 mp și cota teren de 64 mp. Prețul de pornire  76440  lei exclusiv TVA.

Licitaţiile se organizează la sediul lichidatorului judiciar, la preţurile, datele şi orele menţionate. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Regulamentele de participare la licitaţie se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmit, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare.