SC PA COM PREST SRL –  aflat în procedura falimentului, dosar nr. 1553/95/2018, Tribunalului Gorj: licitaţie publică cu strigare începând cu data de 30.09.2019, ora 12 şi în continuare săptămânal în fiecare zi de luni, ora 12, la prețurile diminuate cu 20% față de cele de evaluare pentru vânzarea imobilului Spațiu comercial, situat în mun. Târgu Jiu, str. M. Sadoveanu, nr. 40A, Zona Piața 9 Mai (Piața Mică), jud. Gorj, în suprafață utilă de 35 mp și cotă teren de 64 mp, având număr cadastral 56231-C1-U2. Preţul de pornire a licitaţiei este de 101920 lei, exclusiv TVA.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro,. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului, la valorile, datele si orele menţionate. Prețurile  menționate  nu  conțin  TVA.”