CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator judiciar, organizează licitații pentru vânzarea bunurilor aparținând debitorului  SC ROMINEX MINING ENGINEERING SA Dosar nr  3132/95/2016 – Tribunalul Gorj Licitație publica cu strigare  începând  cu data de  09.07.2020, ora  12 si in  fiecare  zi de joi, ora 12, la cel mai  bun preț oferit, in două etape, respectiv: – etapa 1: adjudecare provizorie, cu blocarea garanției de participare depusă de ofertant și etapa 2 organizarea unei licitații de tip competitiv, pornind de la prețul de adjudecare provizorie, la care se va face adjudecarea definitivă a bunului debitoarei – Teren intravilan – 3347 mp; nr. Cad. 676; situat in Rovinari, str. Principală nr.1 /zona Pinoasa lângă EMC Rovinari, deschidere la strada 49 m.  Regulamentul de vânzare se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite prin corespondenţă (poştă, e-mail, alte mijloace), după comunicarea dovezii plăţii contravalorii acestuia. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunului sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare. Prețul  de mai sus  nu  conține  TVA.”