CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator  judiciar, organizează  pentru debitoarea SC ROMINEX MINING ENGINEERING SA  –  societate   aflată in  procedura  falimentului, dosar nr.  3132/95/2016 – Tribunalul Gorj, licitație  publică cu strigare,  de  tip  competitiv (supralicitație) in data de 01.10.2020, ora  12, in vederea   adjudecării definitive  a  bunului imobil:  Teren intravilan – 3347 mp; nr. Cad. 676; situat in Rovinari, str. Principală nr.1 /zona Pinoasa lângă EMC Rovinari, deschidere la strada 49 m. Prețul de pornire  al licitației  este de  12000 lei  inclusiv  TVA. Regulamentul de vânzare se procură la sediul lichidatorului/administratorului judiciar sau se transmite prin corespondenţă (poştă, e-mail, alte mijloace), după comunicarea dovezii plăţii contravalorii acestuia. Informaţii suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunului sunt invitate să anunțe lichidatorul /administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.”