1.SC ROSTRAMO SA vinde prin licitatie  publica cu strigare  imobilele din componenţa activului „Staţie de pompare a apei”: teren în suprafaţă de 2957 mp şi construcţii aferente, situate in Tg-Jiu, str. Barajelor nr. 268, jud. Gorj.  Pret de pornire 124.695 lei exclusiv TVA. Licitatiile au loc in fiecare zi de  martea   ora  14, la sediul lichidatorului judiciar.

2. CONSULTING COMPANY IPURL practician in insolvenţă – membru UNPIR (RFO 0160) lichidator judiciar al debitoarei SC ROSTRAMO SA – în faliment – dosar nr. 9388/95/2010, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, organizează licitaţii publice incepind cu data de 21.07.2017, ora 12, si in continuare  in fiecare  zi de  vineri  ora 12,  pentru vânzarea bunurilor imobile respectiv:

 1. BUNURI IMOBILE – LOTURI TEREN SI CONSTRUCŢII (hale, magazii, depozite, etc) de diverse dimensiuni – conform următoarelor propuneri:
 • LOT M(Nr cad. 54218 + nr cad 4431/5/1/1/2) – suprafaţă teren 2143 mp si Construcţie: Pavilion clădire administrativa (P+2) – Sc = 525 mp – Preţ 635699 lei;
 • LOT L(1) – suprafaţă teren 2854 mp, construcţie: Clădire atelier mecanic – Sc =1687 mp – preţ 278168 lei;
 • LOT G3(11) – suprafaţă teren 3649 mp, construcţie: Clădire magazie carburanți – Sc=479 mp – Preţ 252731 lei;
 • LOT D1(18) – suprafaţă teren 3835 mp, Teren fără construcţii – Preţ 237340 lei;
 • LOT I2(7) – suprafaţă teren 4042 mp, construcţii: 2 Șopron depozitare si conservare – Sc = 860 mp – Preţ 277827 lei;
 • LOT I1(6) – suprafaţă teren 4514 mp, construcţie: Hala industriala ( lăzi) – Sc = 1815 mp – Preţ 470293 lei;
 • LOT G2 (5) – suprafaţă teren 4835 mp, construcţie: Clădire remiza locomotive Sc=870 mp – Preţ 342629 lei;
 • LOT I3 (8) – suprafaţă teren 6178 mp, construcţie: Clădire spațiu lotizare Sc = 2567 mp – Preţ 757908 lei;
 • LOT J(9) – suprafaţă teren 6786 mp, construcţii: 4 Șoproane Sc = 2620 mp – Preţ 489089 lei;
 • LOT E(16) – suprafaţă teren 7048 mp, construcţii Clădire CET – si alte construcţii (condens si turn răcire) Sc =1572 mp – Preţ 645088 lei;
 • LOT D2(17) – suprafaţă teren 7063 mp, construcţie: Clădire stație păcura Sc – 95 mp – Preţ 470576 lei;
 • LOT G1(4) – suprafaţă teren 8834 mp, construcţii: Bazine si stație apa si alte construcţii Sc =1538 mp – Preţ 578261 lei;
 • LOT P(12 + nr cad 4431/3) – suprafaţă teren 11663 mp, construcţii: Clădire cherestea DS + 1 + hale depozit – Sc = 4491 mp – preţ 3986846 lei;
 • LOT H2(10) – suprafaţă teren 11999 mp, construcţie: Hala industriala semifabricate – Sc =4667 mp – Preţ 1056357 lei;
 • LOT K(2 + nr cad 53493 – mobila 3) – suprafaţă teren 14569 mp, construcţii: Clădire fabrica mobila (P+1) si clădiri adiacente (Clădire post TRAFO, Clădire tratare, magazie tehnica, Clădire ALA ) – Sc = 8933 mp – Preţ 3751694 lei;
 • LOT O(15) – suprafaţă teren 16933 mp, construcţie: Șopron cherestea – Sc = 1211 mp – Preţ 1082895 lei;
 • LOT N(13 + nr cad 4431/5/1/2) – suprafaţă teren 19515 mp, construcţie: Clădire fabrica mobila (P+ 4 ) – Sc = 10419 mp – Preţ 5354060 lei;
 • LOT C(14) – suprafaţă teren 21088 mp, construcţie: Bazin din beton tratament buşteni – Sc =17944 mp – Preţ 1377506 lei.

IMPORTANT!!!!

 1. Imobilele sunt amplasate pe platforma industrială ROSTRAMO din Tg-Jiu, Bdul E. Teodoroiu, nr. 354, jud. Gorj – asigurându-se toate facilităţile:
 • Acces la două străzi (b-dul E. Teodoroiu, str. Livezi)
 • Acces auto pe căile de acces – drumuri industriale pentru toţi proprietarii (tratative de preluare Consiliul Local),
 • Reţele de curent electric, gaze naturale, alte facilităţi.
 1. Până in prezent există trei mari investitori având ca obiect de activitate: (cablaje electrice-Japonia, producător piese din metal-Franţa,prelucrarea lemnului-Israel).
 2. Orice ofertant interesat poate consulta planul general de amplasament, loturile propuse mai sus fiind orientative, permițându-se modularea proprietății in raport de interesele funcționale pentru activul ofertat (extinderea/reducerea față de dimensiunile lotului propus). În condițiile modificării loturilor de mai sus se va publica un nou anunț. La data licitației va fi obligatorie achiziționarea regulamentului de vânzare si achitarea unei garanţii de 10 %.

Orice alte informații se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 15, Gorj, Tel 0253/223744, 0744615954, 0744703052, e-mail:office@consultingcompany.ro.