SC ROSTRAMO SA –  dosar nr. 9388/95/2010 – Tribunalul Gorj – Licitație publică cu strigare începând  cu data de 19.06.2020, ora 14, si in continuare in fiecare zi de vineri ora 14,la preturile  diminuate  cu  30 % fata de valoarea de evaluare  pentru urmatoarele  bunuri  imobile:

Lot 1 – Fabrica Mobila nr. 3 (P+1) – teren in suprafaţă de 13819 mp, construcţii in suprafaţă de 8933 mp. – pret de pornire –  2632387 lei;

Lot 3 – Teren fără construcţii – teren in suprafaţă de 3641 mp.  – pret de pornire –  166138 lei;

Lot 9 – Hală semifabricate – teren in suprafaţă de 10183 mp, construcţii in suprafaţă de 4667 mp. –  pret de pornire –  661345 lei;

Lot 11 – Staţie păcură – teren in suprafaţă de 6831 mp, construcţii in suprafaţă de 95 mp.-  pret de pornire –  329403 lei;

Lot 13 – Hală cherestea (P+1) – teren in suprafaţă de 11663 mp, construcţii in suprafaţă de 4491 mp.-  pret de pornire –  1702003 lei;

Lot 14 – Şopron cherestea – teren in suprafaţă de 16081 mp, construcţii in suprafaţă de 1211 mp. – pret de pornire –  758026 lei;

Lot 15- Fabrică mobilă 1 (P+4) – teren in suprafaţă de 19515 mp, construcţii in suprafaţă de 10419 mp. – pret de pornire –  3773859 lei;

Lot 16 –  bazine  tratament  termic – teren in suprafata  de 21088 mp, constructii in suprafata de 17944 mp – pret de pornire –  964255 lei;

Informaţii suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la tel.: 0253/223744, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail: office@consultingcompany.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului.”