CONSULTING COMPANY IPURL, în calitate de lichidator judiciar, organizează licitaţii pentru vânzarea bunurilor aparţinând debitorului SC ROSTRAMO SA, aflat în faliment în dosarul nr. 9388/95/2010 pe rolul Tribunalului Gorj, după cum urmează:

SC ROSTRAMO SA VALOARE EXCLUSIV TVA DATA  LICITATII
Lot  8.2. format din teren cu suprafaţa de 3486 mp şi construcţiile C9 şi C10 edificate pe acesta 210.000 lei. in fiecare zi de vineri ora 14,
Lot 1 – Fabrica Mobila nr. 3 (P+1) – teren in suprafaţă de 13819 mp, construcţii in suprafaţă de 8933 mp. 2820415 lei;
Lot 3 – Teren fără construcţii – teren in suprafaţă de 3835 mp. 178005 lei;
Lot 4 – Şoproane conservare – teren in suprafaţă de 4042 mp, construcţii in suprafaţă de 860 mp. 208370 lei;
Lot 9 – Hală semifabricate – teren in suprafaţă de 10183 mp, construcţii in suprafaţă de 4667 mp. 708584 lei;
Lot 11 – Staţie păcură – teren in suprafaţă de 6637 mp, construcţii in suprafaţă de 95 mp. 352932 lei;
Lot 13 – Hală cherestea (P+1) – teren in suprafaţă de 11663 mp, construcţii in suprafaţă de 4491 mp. 1823575 lei;
Lot 14 – Şopron cherestea – teren in suprafaţă de 16081 mp, construcţii in suprafaţă de 1211 mp,. 812171 lei;
Lot 15- Fabrică mobilă 1 (P+4) – teren in suprafaţă de 19515 mp, construcţii in suprafaţă de 10419 mp. 4043420 lei;

 

Informaţii suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la tel.: 0253/223744, 0744615954, pe pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail: office@consultingcompany.ro. Modalitatea şi etapele vânzării sunt prevăzute în regulamentul de vânzare. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita pentru vânzare. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului.”