CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator, organizează licitații pentru vânzarea bunurilor aparținând debitorului  aflat în procedura insolvenței, respectiv: SC TEMOXIN SRL – licitație publică  cu strigare, începând cu data de  27.02.2020 ora 13 si in fiecare  zi de  joi ora  13 pentru  urmatorul  bun  imobil:  Clădire  cu  suprafața  de  63 mp(bar cu terasa si magazin) si teren  curți-construcții în  suprafață de  141 mp, situat in localitatea  sat Matasari, comuna Matasari, punct  Cariera  Jilț Sud, jud. Gorj. Prețul de pornire  este de  82250 lei exclusiv TVA. Licitațiile se organizează la sediul Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețurile, datele și orele menționate. Informații suplimentare se pot obține la sediul administratorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Regulamentele de participare la licitație se procură la sediul administratorului judiciar sau se transmit, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare