SOLICITARE OFERTE

  1. H) Licitaţie publică cu strigare începând cu data de  09.2017, ora 14, si in continuare  in  fiecare  zi de miercuri, ora  14,  până la adjudecare, pentru valorificare  cablurilor electrice de  diferite dimensiuni. În acest sens, societăţile autorizate în colectarea de deşeuri metalice refolosibile feroase şi neferoase vor depune oferte în plic închis sigilat, la  sediul  lichidatorului  judiciar  din Tg-Jiu, str. T. Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj. Ofertele trebui să conţină, alături de propunerea financiară, dovada autorizării ofertantului de către organele si autorităţile competente, conform legislaţiei in vigoare. Criteriul de selecţie va fii cel mai bun preţ oferit, exprimat în lei/kg. Regulamentul de participare la licitaţie se procură de la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite la solicitare prin e-mail, fax, corespondenţă. Cheltuielile  de demontare   vor  fi  suportate  de  adjudecatar pe  cheltuiala  sa.  
  2. G) Licitaţie publică cu  strigare, începând cu  data de 27.09.2017 ora 14 si in  continuare in  fiecare  zi de miercuri ora  14 până la adjudecare, pentru preluarea reziduurilor de păcură din incinta debitoarei, incluzând igienizarea zonei unde sunt depozitate reziduurile. Ofertanţii trebuie sa depună, alături de propunerea financiară, dovada autorizării ofertantului de către organele si autorităţile competente, conform legislaţiei in vigoare. Criteriul de selecţie va fii cel mai bun preţ oferit. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, pe pagina web consultingcompany.ro, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro.