CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de practician în insolvență, numit lichidator judiciar, pentru societățile aflate in procedura insolvenței pe rolul Tribunalului Gorj si Tribunalului Vâlcea, în lichidare, creatoare de arhivă, respectiv: Adrian & Elena GBC SRL, dosar nr. 1566/95/2019,  SC Ariamob SRL, dosar nr.  5400/95/2015, Elvidee Service SRL dosar nr. 1706/90/2019,  Temoxin SRL, dosar nr.  729/95/2019, organizează selecție de oferte în vederea atribuirii ,,serviciului de arhivare documente: prelucrare, selecție, eliminare documente cu termen de păstrare expirat, arhivare și depozitare”. Ofertanții vor transmite documentația de participare pe adresa lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, până la data de 31.01.2020, ora 15.00, care va cuprinde minim următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară exprimată în lei/ml pentru fiecare serviciu de prelucrare, respectiv depozitare și documentele care să ateste calitatea de prestator de servicii de arhivare (autorizații, atestări, calificări, etc.) prevăzute de legislația în vigoare, respectiv Legea 16/1996, Legea 85/2014, etc. Alte informații suplimentare se pot obține la tel/fax 0253/223744 și email office@consultingcompany.ro.”