S.C. SECOL S.R.L.- Licitaţie  publică  cu  strigare  in fiecare  zi de luni, ora 12, la  cel  mai  bun preţ oferit, in  două etape, respectiv: etapa 1: adjudecare provizorie, cu blocarea garanţiei de participare depusă de ofertant şi – etapa 2: organizarea unei licitaţii de tip competitiv la un interval 7 zile de la adjudecarea provizorie, la care se va face adjudecarea definitivă , pentru următoarele  bunuri: Uşă pliantă – buc 1; Uşă interior  Bayler –  buc 1; Uşi interior – buc 9; Uşă interior  DECO – buc  1;Uşă interior   EXPERT –  buc 1; Uşă interior  EXPERT – buc 1;Pervaz –  set  42; Uşă interior –buc  19; Uşă metalică –  buc  7;  Uşă interior    Bayler –  buc  2; Uşă metalică    Bayler –  buc  7; Uşă metalică   Bayler –  buc  1;