S.C. SECOL S.R.L.- l

Licitaţie  publică  cu  strigare, începând  cu data de  11.09.2017 ora  12,  si  in continuare  in fiecare  zi de luni, ora 12, la  cel  mai  bun preţ oferit, in  două etape, respectiv: etapa 1: adjudecare provizorie, cu blocarea garanţiei de participare depusă de ofertant şi – etapa 2: organizarea unei licitaţii de tip competitiv la un interval 7 zile de la adjudecarea provizorie, la care se va face adjudecarea definitivă , pentru următoarele  bunuri: Uşă pliantă – buc 1; Uşă interior  Bayler –  buc 1; Uşi interior – buc 9; Uşă interior  DECO – buc  1;Uşă interior   EXPERT –  buc 1; Uşă interior  EXPERT – buc 1;Pervaz –  set  42; Uşă interior –buc  19; Uşă metalică –  buc  7;  Uşă interior    Bayler –  buc  2; Uşă metalică    Bayler –  buc  7; Uşă metalică   Bayler –  buc  1;