CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de practician în insolvență, numit lichidator judiciar/lichidator, pentru societăți aflate in procedura insolvenței pe rolul Tribunalului Gorj/ în lichidare, creatoare de arhive, respectiv: SC SUIDARIU COM SRL – dosar nr. 76/95/2019 – 0,15 ml; MEZDREA CARGO TRANS SRL – dosar nr. 2917/95/2018 – 1,8 ml; SC AGRI PLANET SRL – dosar nr. 1138/95/2019; SC ARENAFAN 12 SRL – dosar nr. 293/95/2019; SC CALIPO AGREGATE SRL – dosar nr. 3489/95/2018 – 0,8 ml; SC LOGREGOSPOD SRL – Legea 31/1990 – 0,10ml; SC ȘINDRYLOGIC SRL – dosar nr. 1154/95/2019; SC KARISMA IFN SRL – Legea 31/1990 – 0,1 ml; VIALDEMALEX 2014 SRL – dosar nr. 1589/95/2019 – 0.5 ml ; LE BOIS INTERNAȚIONAL PRODUCȚIE SRL – Legea 31/1990, organizează selecție de oferte în vederea atribuirii ,,serviciului de arhivare documente: prelucrare, selecție, eliminare documente cu termen de păstrare expirat, arhivare și depozitare”. Ofertanții vor transmite documentația de participare pe adresa lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, până la data de 25.07.2019, ora 15.00, care va cuprinde minim următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară exprimată în lei/ml pentru fiecare serviciu de prelucrare, respectiv depozitare și documentele care să ateste calitatea de prestator de servicii de arhivare (autorizații, atestări, calificări, etc.) prevăzute de legislația în vigoare, respectiv Legea 16/1996, Legea 85/2014, etc. Alte informații suplimentare se pot obține la tel/fax 0253/223744 și email office@consultingcompany.ro.”