CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de practician în insolvență, numit administrator/lichidator judiciar, pentru societățile aflate in procedura insolvenței, în lichidare, creatoare de arhivă, respectiv: Bal Bild SRL-D, dosarul nr. 5980/63/2021; Classturism SRL, dosar nr. 1391/90/2021; Omega SRL, dosar nr. 2924/95/2021 și Silvasmis SRL, dosar nr. 2880/95/2021, organizează selecție de oferte în vederea atribuirii ,,serviciului de arhivare documente: prelucrare, selecție, eliminare documente cu termen de păstrare expirat, arhivare și depozitare”. Ofertanții vor transmite documentația de participare pe adresa lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, până la data de 20.10.2021 ora 15.00, care va cuprinde minim următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară exprimată în lei/ml pentru fiecare serviciu de prelucrare, respectiv depozitare și documentele care să ateste calitatea de prestator de servicii de arhivare (autorizații, atestări, calificări, etc.) prevăzute de legislația în vigoare, respectiv Legea 16/1996, Legea 85/2014, etc. Alte informații suplimentare se pot obține la tel/fax 0253/223744 și email office@consultingcompany.ro.”