Subscrisa CONSULTING COMPANY IPURL în calitate de practician în insolvență, identificată cu CIF 20570294, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO-160, având sediul social: Municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, reprezentată legal prin practician în insolvenţă Ciobanu Emanoil, numit administrator/lichidator judiciar, pentru societățile aflate in procedura insolvenței, în lichidare, creatoare de arhivă, respectiv: Ladiva Gea Cob SRL, dosarul nr. 4749/95/2021 și Uinosal Grup SRL, dosar nr. 3939/95/2021, organizează selecție de oferte în vederea atribuirii ,,serviciului de arhivare documente: prelucrare, selecție, eliminare documente cu termen de păstrare expirat, arhivare și depozitare”.

Ofertanții vor transmite documentația de participare pe adresa lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj sau prin e-mail pe adresa office@consultingcompany.ro, până la data de 04.03.2022 ora 15.00 care va cuprinde minim următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară exprimată în lei/ml pentru fiecare serviciu de prelucrare, respectiv depozitare și documentele care să ateste calitatea de prestator de servicii de arhivare (autorizații, atestări, calificări, etc.) prevăzute de legislația în vigoare, respectiv Legea 16/1996, Legea 85/2014, etc.

Criteriile ce trebuie avute în vedere la întocmirea ofertei sunt prețul pentru un metru liniar documente, modalitatea de plată a prețului, serviciile incluse (preluare, prelucrare, depozitare). Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare prevăzute de art. 118 alin. (2) din Statutul UNPIR.

Alte informații suplimentare se pot obține la tel/fax 0253/223744 și email office@consultingcompany.ro.”