CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator/administrator judiciar, organizează licitații pentru vânzarea bunurilor aparținând debitorului aflat  în procedura insolvenței, SC GASTROM GROUP SRL –  dosar nr.   4163/95/2012 Tribunalul Gorj, respectiv:

Licitație publică cu strigare începând cu data de  05.2021, ora 11, si in fiecare  zi de  luni, ora  11,  la prețul redus  cu  10 % față de pretul de evaluare, pentru: Imobil – Teren in  suprafață de  4111 mp  din care  2705 mp intravilan, si 1406 mp  extravilan,  având nr. cadastral 36366, intabulat în CF nr. 36366 a Mun. Tg Jiu, situat în municipiul Târgu Jiu, 4,5 km în partea de sud a zonei Bucureasa, zonă rezidențială cu case de locuit individuale  și terenuri libere. Accesul la teren este asigurat  direct din drumul județean .DJ 674A. Utilitățile în zonă  asigurate sunt: curent electric, apă și canalizare.

Prețul de pornire al licitației este de 215460,00 lei.

Licitațiile se organizează la sediul Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețurile, datele și orele menționate. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului/asministratorului  judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Regulamentele de participare la licitație se procură la sediul lichidatorului/administratorului  judiciar sau se transmit, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunțe lichidatorul/administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Prețurile  menționate  nu  conțin TVA.