PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, judeţul Gorj, în calitate de lichidator judiciar numit de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1248/95/2018, organizează licitații publice cu strigare pentru vânzarea bunurilor aparținând debitorului ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SAîn faliment, in bankruptcy, en faillite, după cum urmează:

– săptămânal, în fiecare zi de miercuri, ora 13, pornind de la prețurile reduse cu 30% față de valoarea de evaluare, pentru următoarele bunuri:

A. vânzare în bloc a imobilelor – terenuri, astfel: teren intravilan cu suprafaţa de 4187 mp, situat în Teleşti, jud. Gorj, având nr. cadastral 35381, înscris în CF nr. 35381 a localității Telești şi teren intravilan cu suprafaţa de 998 mp, situat în Teleşti, jud. Gorj, având nr. cadastral 35376, înscris în CF nr. 35376 a localității Telești. Prețul de pornire a licitației este de 53617,90 lei exclusiv TVA;

B. vânzare în bloc a imobilelor – terenuri si constructi, situate în com. Bolboși, sat Bălăcești, jud. Gorj (Stație Șiacu), respectiv: teren intravilan cu suprafața de 6000 mp, având numărul cadastral 35065, înscris în CF nr. 35065 a localității Bolboși, clădire Șiacu și magazie. Prețul de pornire a licitației este de 43327,90 lei exclusiv TVA;

– începând cu data de 14.12.2022, ora 13 și în continuare săptămânal, în fiecare zi de miercuri, ora 13, pornind de la prețul de  7245 lei exclusiv TVA pentru bunul „Clădire District Novaci” (fără terenul aferent), situată în Novaci, jud. Gorj.

Conform prevederilor art. 91 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, bunurile adjudecate se vând liber de orice sarcini.

Licitaţiile se vor organiza la sediul Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețul, data şi ora menţionate. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresa: office@consultingcompany.ro. Regulamentul de vânzare  se procură de la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite prin corespondenţă (poştă, e-mail, alte mijloace), după comunicarea dovezii plăţii contravalorii acestuia. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare, cu minim  trei zile înainte de data licitației.