„CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator judiciar numit de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 5400/95/2015, organizează licitație publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri ce aparțin debitoarei ARIAMOB SRL, astfel:

  1. Licitație publică cu strigare, începând cu data de 09.04.2021 ora 14, si in continuare in fiecare zi de vineri, ora 14,la prețul diminuat cu 20% fata de valoarea de evaluare, pentru: Spațiu Comercial situat în Baia de Fier, Sat Baia de Fier, nr. 125, Tronson 1, Sc. 1, Parter, Ap. 4, jud. Gorj, cu suprafața utilă de 83,22 mp cu cota parte indiviză teren aferent imobilului în suprafață de 58,64 mp, cu nr. cad. 35152-C1-U4, intabulat in CF nr. 35152-C1-U4 a Com. Baia de Fier și teren Intravilan în suprafață de 20 mp (situat lângă spațiul comercial proprietatea debitorului). Pret de pornire 174226,4 lei

Listele complete ale obiectelor de inventar si materii prime pot fi vizualizate la sediul lichidatorului judiciar, pe site-ul acestuia, la solicitare pe e-mail. Regulamentul de vânzare se procură de la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite prin corespondenţă (poştă, e-mail, alte mijloace), după comunicarea dovezii plăţii contravalorii acestuia. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunului sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare. Prețurile de mai sus nu conțin TVA.”