Consulting Company IPURL, în calitate de lichidator judiciar numit de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 9388/95/2010, organizează licitaţie publică începând cu data de  data de 19.03.2021, ora 14 și în continuare săptămânal, în fiecare zi de vineri, ora 14, pentru vânzarea bunurilor imobile ale debitorului SC ROSTRAMO SA, pornind de la prețurile reprezentând 65% din valoarea de evaluare, după cum urmează:

Lot Preț pornire

(lei exclusiv TVA)

Lot 1 – Fabrica Mobila nr. 3 (P+1) – teren in suprafaţă de 13819 mp, construcţii in suprafaţă de 8933 mp 2444360
Lot 13 – Hală cherestea (P+1) – teren in suprafaţă de 11663 mp, construcţii in suprafaţă de 4491 mp 1580432
Lot 15 – Fabrică mobilă 1 (P+4) – teren in suprafaţă de 19515 mp, construcţii in suprafaţă de 10419 mp 3504297

Licitaţiile se vor organiza la sediul Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețul, data şi ora menţionate. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresa: office@consultingcompany.ro. Regulamentul de participare la licitaţie se procură la sediul lichidatorului judiciar. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare.