CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator judiciar, organizează licitații pentru vânzarea bunurilor aparținând debitorului: ROSTRAMO SA – aflată în procedura falimentului dosar nr. 9388/95/2010, Tribunalul Gorj. I.Licitație publică pentru valorificare bunuri imobile in fiecare zi de vineri, ora 14.00, pornind de la prețurile, exclusiv TVA,  reprezentând 65% din valoarea de evaluare, după cum urmează: Lot 1 – Fabrica Mobila nr. 3 (P+1) – teren in suprafaţă de 13819 mp, construcţii in suprafaţă de 8933 mp – pret pornire  2444360 lei; Lot 13 – Hală cherestea (P+1) – teren in suprafaţă de 11663 mp, construcţii in suprafaţă de 4491 mp – pret pornire 1580432 lei; Lot 15 – Fabrică mobilă 1 (P+4) – teren in suprafaţă de 19515 mp, construcţii in suprafaţă de 10419 mp – pret pornire 3504297 lei. Vânzarea se poate face și pe subloturi independente funcțional, dezmembrate cadastral conform aprobării adunării creditorilor. Prețurile nu conțin TVA. Licitațiile se organizează la sediul Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețurile, datele și orele menționate. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro. Regulamentele de participare la licitație se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmit, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.