CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate de lichidator judiciar, organizează licitații pentru vânzarea bunurilor aparținând debitorilor aflați în procedura insolvenței, respectiv:

NICROPAV FOREST SRL – dosar nr. 2264/95/2019 – Tribunalului Gorj

Licitație publică cu strigare începând cu data de 12.05.2022, ora 14 și in continuare săptămânal, in fiecare zi de joi, ora 14, pentru  bunul imobil: Teren intravilan în suprafață de 1600 mp situat în localitatea Peștișani, tarlaua 152, parcela 1978/98, CF 37096 a UAT comuna Peștișani, nr. cadastral 37096. Pret de pornire 20430 lei exclusiv TVA.

Licitaţiile se organizează la sediul lichidatorului judiciar Consulting Company IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, la prețul, datele şi orele menţionate. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresa: office@consultingcompany.ro. Regulamentul de participare la licitaţie se procură de la sediul lichidatorului judiciar. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare.