Licitație publică cu strigare, începând cu data de 24.11.2023 ora 14 și săptămânal, în fiecare zi de vineri, ora 14 la prețul diminuat cu 50% fata de valoarea de evaluare, pentru: Spațiu Comercial situat în Baia de Fier, Sat Baia de Fier, nr. 125, Tronson 1, Sc. 1, Parter, Ap. 4, jud. Gorj, cu suprafața utilă de 83,22 mp cu cota parte indiviză teren aferent imobilului în suprafață de 58,64 mp, cu nr. cad. 35152-C1-U4, intabulat in CF nr. 35152-C1-U4 a Com. Baia de Fier și teren intravilan în suprafață de 20 mp (situat lângă spațiul comercial proprietatea debitorului) cu nr. cad. 37207, intabulat in CF nr. 37207 a Com. Baia de Fier. Pret de pornire 108891,50 lei exclusiv TVA.

Regulamentul de vânzare se procură de la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite prin corespondenţă (poştă, e-mail, alte mijloace), după comunicarea dovezii plăţii contravalorii acestuia. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunului sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare. Prețurile de mai sus nu conțin TVA.”