CONSULTING COMPANY IPURL, în calitate de lichidator judiciar, organizează licitaţii publice cu strigare, pentru vânzarea bunului imobil aparţinând debitorului:

SC BIAROXY SRL – dosar nr. 14412/95/2008, Tribunalul Gorj – licitație  publică cu strigare,  săptămânal în fiecare zi de joi, ora 11, pentru: imobil situat în Târgu Jiu, Aleea Merilor, nr. 37A, jud. Gorj, având numărul cadastral 3032-3033, înscris în CF nr. 46656 a municipiului Târgu Jiu, format din teren cu suprafaţa de 1428 mp şi construcţiile C1-C4 edificate pe acesta. Prețul de pornire al licitației  este de 34200 euro + TVA.

Licitaţiile se organizează la sediul CONSULTING COMPANY IPURL din Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro,  Regulamentul de participare la licitaţie se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite, la solicitare, prin e-mail sau fax. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru vânzare.